Välkommen till Solrosen i Östervåla!

Vi vill ta vara på människors inneboende resurser, stärka det som ger livslust genom att se hela människan! Tillsammans skapar vi vägar till förändring!