Tänk vad tiden går fort!

Via Helianthus som är föreningens officiella namn startades den första december 2009. 

Helianthus är solrosens latinska namn. Inte kunde vi ana att vår verksamhet skulle få en sådan genomslagskraft i bygden! Vårt mottagande har varit helt fantastiskt!

Solrosen började som ett projekt genom att vi sökte och blev beviljade projektmedel från Länsstyrelsens glesbygdsstöd. Vi hyrde lokaler på Dalvägen 5 som vi efter ett år hade vuxit ur.Som tur var blev det lokaler lediga på Dalvägen 4 som vi invigde i december 2010.


I början av 2011 sökte vi projektmedel från Länsstyrelsen tillsammans med Heby Kommun för att starta och driva en kvinnojour/kvinnoboende.  Vi har nu två lägenheter för detta ändamål.
Under våren 2011 sökte vi projektbidrag från Arvsfonden tillsammans med Lions Östervåla/Tärnsjö, Svenska Kyrkan i Östervåla och studieförbundet Bilda. Målet med detta projekt var att ta tillvara den tid och det engagemang personer har att arbeta som volontär. Projektet kallades Volontärkraft och sträckte sig till december 2012.
Vi fortsätter att arbeta med volontärarbetet.
För tre år sedan blev det för trångt i våra nya lokaler och vi  hyrde lokaler på Dalvägen 5
för att vi skulle kunna öppna vår möbelbutik.

I dag, i maj 2018 har Solrosen 30 anställda, ca 35 personer på arbetsrehablitering och ca 25 volontärer.
Utan bygdens stöd hade vi inte varit där vi är i dag!