Välkommen till oss!

Solrosen Café & Secondhand är ett socialt företag som har till mål att skapa arbetstillfällen för den som vill och kan arbeta men som ändå har svårt att få ett arbete. Det är inte lätt att hamna i en utsatt situation. Att bli sjuk, arbetslös, ensam eller som kvinna bli utsatt för våld i hemmet  blir för de flesta en traumatisk händelse i livet. Solrosen vill vara ett medmänskligt stöd i detta.

Vi tänker på miljön

Solrosen vill vara ett led i en kedja av insatser för att minska det sopberg som vi håller på att bygga upp. Vi vill ta tillvara det som annars skulle kastas. För oss blir det i nästa steg en viktig inkomstkälla för att driva vår verksamhet.

Vi tar långsiktiga beslut

Vi arbetar långsiktigt för att Solrosen ska förbli ett socialt företag i Östervåla. Vi är inget projekt som avslutas utan  vill  vara en viktig och varm mötesplats för alla som bor och verkar i bygden.