18 december, 2014 Ett stort tack till!

 
 

God jul och gott nytt år!

Ett stort TACK till...

  • alla samverkanspartners för gott samarbete under året som gått.
  • dig som skänkt saker till vår secondhandbutik. Tillsammans gör vi något för att minska utanförskapet i vår bygd!
  • dig som handlat och fikat i vår secondhandbutikunder året. Din uppmuntran och ditt stöd värmer!
  • dig som under året gett av din tid i Volontärkraft.Du
    har gjort skillnad!
  • alla medarbetare och deltagare som på olika sätt
    gjort ett fantastiskt arbete under 2014
 

Publicerat den 18 december 2014 

 
blog comments powered by Disqus