28 augusti, 2019 Den 1:a september

 
 

Nu övertar Östervåla -Harbo pastorat Solrosen Second hand och café,och den 1 januari 2020 Solrosens kvinnojour.
Pastoratet har bildat ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning, för att
kunna driva Solrosen som ett socialt företag.
Cecilia Jansdotter som är kyrkoherde i pastoratet och Eva Dalén Persson,
nuvarande verksamhetschef på Solrosen, har träffats en hel del för att prata om
övertagandet, och de känner sig båda glada inför framtiden.
Eva berättar att när Solrosen startade fick de
stort stöd av Svenska kyrkan, och under åren har en god samverkan vuxit fram.
Hon nämner som exempel de årliga sommarresorna, julmatkassen, påsk- och
julsamlingar, projekt Varukassen och den stilla dagen på Aspnäs som var mycket
uppskattad.

Eva tillsammans med Arne Persson och Yngve Olsson, som utgör den nuvarande
styrelsen, kände att det började bli dags för pension och de ställde sig
frågan; vem kan driva Solrosen vidare i framtiden med samma värdegrund?
Svaret var inte långt borta.
- Svenska kyrkan i Östervåla Harbo har den kompetens som vi tror behövs för att
driva en sådan här verksamhet, säger Eva, och både kunder och alla här på
Solrosen har mottagit det mycket positivt.
- Och vi blev både stolta och ödmjuka inför frågan om vi ville ta över, säger
Cecilia. Men beslutet fick växa fram. Vi förstår att vi har fått ett stort
förtroende.
Solrosen är en plats som betyder så mycket för Östervåla och för så många
människor runtomkring, och vi vill ha Solrosen kvar precis som det är. Jag tror
att pastoratet och Solrosen kommer att berika varandra.

 

 

 

Publicerat den 28 augusti 2019 

 
blog comments powered by Disqus