Vill du ha kontakt?

  

Kontaktuppgifter

Solrosen
Dalvägen 4
740 46 Östervåla

0292 712 00

Möbler/transport

070-46749 88

Epost
info@solrosenheby.se

Ordförande Yngve Olsson
076 - 761 83 29
yngve@solrosenheby.se

Verksamhetschef Eva Dahlén Persson
070 46 749 59
eva@solrosenheby.se

Bitr. verksamhetschef Evalena Olsson
070 46 758 80
evalena@solrosenheby.se

Kontaktformulär