Volontärkraft På EGNA BEN!

Volontärkraft var ett två-årigt projekt från Arvsfonden.

Huvudman var Solrosen i samverkan med Svenska Kyrkan Östervåla/Harbo, Lions Tärnsjö/Östervåla och studieförbundet Bilda.


Vi fortsätter arbetet!

Vi  är en länk mellan personer som vill ge av sin tid till barn, ungdomar och vuxna som behöver olika former av stöd. Projektet har nu avslutats och vi fortsätter arbetet av egen kraft. I dag har vi ca 25 volontärer i vårt nätverk. Varje onsdag förra sommaren var det en grupp som promenerade med boende från äldreboendet och som sedan fikade på Solrosen. Mycket uppskattat!

Några volontärer hjälper till i skolan, några volontärer hjälper till på Solrosen.


Det är bara fantasin som sätter gränser vad du och jag kan göra för vår bygd! Behov finns! Har du idéer på uppgifter eller/och kan du tänka dig att ge av din tid får du gärna höra av dig till Evalena Olsson 070 46 758 80!

Att ge av sin tid
När du anmäler ett uppdrag till oss har vi möjlighet att marknadsföra det på vår anslagtavla i vårt café. Där ser du alla lediga uppdrag.