Solrosens vision

Tänk att få ha samma växtkraft som en solros!

Hur många gånger har vi inte fått vända våra blickar uppåt och kisat mot solen och frågat oss hur i all sin dar detta lilla frö kan gro, ofta upp från en liten spricka i asfalten till en flera meter hög, praktfull, stolt,  lysande blomma? Varifrån får den sin växtkraft? Har vi sett ett fält med solrosor kan vi se att alla solrosorna vänder sina blickar mot solen för att få den näring de behöver. En fantastisk syn!

Solrosens mål

-Att minska utsattheten i Heby Kommun.
- Att skapa goda arbetspraktikplatser.
-Att skapa goda och utvecklande anställningar för personer med funktionsnedsättning.
-Att stödja de kvinnor/barn som blir utsatta för våld i nära relationer

-Att ta tillvara de som vill ge av sin tid som volontärer.

-Att vara en del av förenings- och företags nätverket i Heby Kommun.